Zamówiliśmy budki na zimę dla kotów wolno-żyjących!

Aktualności

23.11.2021

Budki trafią do nas po 20 grudnia i będą przekazywane karmicielom z okolicznych gmin, w których samorząd nie zorganizował takiej akcji. Prosimy o zgłaszanie do nas zapotrzebowania drogą mailową na adres: kalisz@toz.pl (ilość budek ograniczona).

Przypominamy!

Budki dla kotów wolno żyjących mogą być ustawione na terenie prywatnym lub za zgodą zarządcy/właściciela terenu

Pamiętajcie!

Każda gmina ma obowiązek opieki nad kotami wolno żyjącymi. Za Ustawą o Ochronie Zwierząt: Rada gminy wypełniając obowiązek, (…) określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa, obejmuje w szczególności: opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Rozumiemy przez to leczenie, kastracje (jako jedyny humanitarny sposób zmniejszenia ilości populacji), zapewnienie schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz całoroczne dokarmianie. Zawsze zgłaszajcie przypadki wymagające opieki, leczenia i kastracji na swoim terenie, tylko dzięki tym informacjom gmina będzie mogła odpowiednio zaplanować budżet na kolejny rok i uwzględnić w nim potrzeby zwierząt na ich terenach.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE